В Раювци 22-ма Скулптури от България и Сърбия ваят образи на хайдути!

Звезди под звездите

В Раювци 22-ма Скулптури от България и Сърбия ваят образи на хайдути!

От 18 септември в с. Раювци за трета поредна го­дина се провежда най-го­лемият в страната скулп­турен симпозиум, организиран от фондация “Звез­ди под звездите“.

ГЕОРГИ РАКОВСКИ, МАТЕЙ ПРЕОБРАЖЕНСКИ – МИТКАЛОТО, ГЕОРГИ МАМАРЧЕВ, ВА­СИЛ ПЕТЛЕШКОВ, СИДЕР ВОЙВОДА, ТАНЬО ВОЙВОДА, ДЕЛЬО ХАЙДУТИН, ЧАВДАР ВОЙ­ВОДА, КЕРА, РАДА и още три жени, води­ли чети в Балкана, са част от българските ге­рои, които 22 скулптори от България и Сърбия, извайват на специален врачански камък.

На 1 октомври 2020 от 18:00 ч. ще бъде официалното закриване!