Фондация „Звезди под звездите“ има за цел запазване обичаите и традициите на българския народ, възпитаване и утвърждаване на българското национално самосъзнание, както и събиране, съхраняване, разпространяване на знания за българската традиционна култура, история, етнография и фолклор; подпомагане опазването, поддържането и популяризирането на българското културно и историческо наследство, както и възстановяване и запазване на историческата памет на нацията относно живота и делото на бележити българи от миналото; съдейства за възпитаването на подрастващото поколение в дух на високи цели, хуманизъм, родолюбие, общочовешки добродетели, уважение към човешката личност и отговорност към обществото. Фондацията е създадена за осъществяване на дейност в обществена полза.

Кои сме ние?

Фондация „Звезди под звездите“ е независима, нестопанска организация.

Какви са нашите ценности?

Фундаменталните ценности, на които се основава дейността на фондация „Звезди под звездите“, са родолюбие, себепознание и приемственост. Ние почитаме българските традиции и памет и се стремим да създаваме у подрастващите поколения любов към родината и корените ни.

Мисия и цели

Фондация „Звезди под звездите“ има патритотичната мисия да съхрани българщината.
Нашата дейност е насочена изцяло в посока на постигане на изконните ни цели:

  • запазване на обичаите и традициите на българския народ;
  • възпитаване и утвърждаване на българското национално самосъзнание;
  • събиране, съхраняване и разпространяване на знания за българската традиционна култура, история, етнография и фолклор;
  • подпомагане опазването, поддържането и популяризирането на българското културно и историческо наследство;
  • възстановяване и запазване на историческата памет на нацията относно живота и делото на бележити българи от миналото;
  • съдейства за възпитаването на подрастващото поколение в дух на високи цели, хуманизъм, родолюбие, общочовешки добродетели, уважение към човешката личност и отговорност към обществото.

Дейност

От основаването си до момента Фондация „Звезди под звездите“ осъщестява благотворителна дейност в посока постигане на основната мисия – да съхраним българските традиции и памет, да възпитаме подрастващите поколения в любов и уважение към родината и славното й минало.

  • Изграждане на мемориален комплекс „Вълчан войвода“ Фондация „Звезди под звездите“ изгражда мемориален комплекс „Вълчан войвода“ в с. Раювци, където традиционно организира честване на различни празници. Комплексът е изграден сред невероятната природа на Еленския Балкан и зарежда с изключителна енергия. Достъпът до комплекса е напълно свободен. От създаването си до момента мястото се превръща с притегателен център за стотици туристи, а за местното население е символ на сплотеност.
  • Организиране на мероприятия Организиране чествания на традиционни празници, иницииране на мероприятия, съхраняващи българската история и памет и др.
  • Подпомагане на таланти и инициативи Фондацията участва като спонсор под различна форма в редица мероприятия, подкрепя и насърчава талантите на България.
  • Съхраняване и разпространяване на знания за българските история и култура Фондацията създава и разпространява информационни материали под различна форма, които са свързани с исторически събития, българските традиции и обичаи.
TOP